Joubert HP Television Joubert HP Television
em-׊o ao "Ce" o oyep!


TB/oyepO ke em e epeccae?

 • O o Hacoa pacepo em Ty, mecoec a KyÌypa ȑ&kyeea, eac o Hocco ȑo, Kypco e Ty, Bocayapo Ty - occapo e pyac - O Myo emo, koapo e MyÝepec ycpec o pac - T eo, Hokpo Cemaa, Epeemeo, aep, Komykacao - ϊpap, Ceo, ϊepaypa, Êoeca apoßo Maypo, Koecmeo e KyÌypa - Ape e Eycacao, O Kema e ymepo Maypo, Ape Ha, Kokeya e paca - Kypcoc e Apoc cope oco Ecoomka - Kek e Tecoo e yypo, Tecoo e Aya e AÊmeoc- Ho׊ae em Pe-kpcyacao e aya apa Kpopo e eec Hopec - Ho׊ae em Koeaoc e eymaoc - Eyc eymaac - Bo okeo Kaoa o emoe - Bo appkao - Kye o Bo Kaoa - Kypco e Bo - Bo amem e KyÌypa - Meyc apeec e Amoc Hoaec.


  MAO. HO AC MAEC!!!
  KKE HAC MYϝEPEC YCTPEC O PAC - 14 E MAO


  500 AHOC EM 2yo
  KKE APA KEEPAP O YTYPO! HO EHCOHTPO AC KYTYPAC

  A-ϝE PAC:
  CO CE ECCOPE O KE A ECTE!!!

  okaec c em TY, a ϊya pacÊka:

  e peama oko oea
  Mamo eeapa co
  ypa ke oeeapa ae
  H`oeeapa amoee ae

  okaec c em opyyec, ao e a epa:

  Ma eppa em amepac
  Oe kaa o ca
  Ac aec ak opem ke
  Hao opem a komo  HOBȔAE em poyoc e Cep׊koc. OH MyÌkyÌypa.
  Cay o Bocayapo opyyec-Ty. akameo em pee a Koeap Koomo.  em-׊o a :


  (oyep Tee׊co)


  oyep Maypo
  Pya c eppepa
  eo, Po e aepo
  pac
  (Komo e k me ekopap em kaca, meÝop me pocypap, komo acma, o Amoco a Koeap Koomo,
  o Akapyc, o ap a TB eo, o e Ko,
  oy em oypo ap kakep... mac yka o mey eepeco)


  O meÝop mecmo e accap ym ema aopa pa mm:

  oyep@ae.kom.p
  oyepm@ece.kom
  eo@ae.kom.p
  y@ae.kom.p
  aeac@ae.kom.p
  (kÊkao ape a meccae komoco)

  pmepo Bce o Ce!, eoc ea oc koacap em :
  ϊpo e Accaypac e Komeapoc - Mecaec e ϊkc!!!...


  ȑcae aeapo
  9/4/2000
  31 -CEH
  Ty cope Ke.
  ȑka ke aepa oa Cope - ȑyek myya apa ap a apmo.
  Key e Teppa eepcem cyac peccoec.
  A opca a yo.
  O omem cyepop maem cya mee Êpe.
  Aepa apa a yek e oypoc.
  E ae aoao meooc Êepac.


  Aya ece myo e koca cep. KÊke, koeca e apke.  KÊke e Mye pa Mac!

  Aopa, oce oe: ( o!)

  Patrocinado por Soft Click
  Ayko yÊkao eo Co KÊkk  p peo aoc ACCYHTOC e cey ȑepecce

  EYCACAO
  Kypco e TY Ao. pmepa ape. Aopa a Pee... KÊke.
  o Hacoa pacepo em Ty. Ceya ape. Acomae!... kÊke ey
  Kypco Komeo e Ty Ao. op ema e pac. 200 ϊyac eac.
  "Bocayapo opyyec-Ty - Acomaa Kypco e Ty Ao." akameo apaec a ȑepe. Ekao Eepoka. Ecyc׊ae a apo Eopa.
  Koecao: "eac o oo Ty". KÊke e Akpa eo Koppeo. eac ȑeac... apa Kpkac e Aoecceec...


  KYTYPA
  MyÝep = Kpomoccoma ... A mecao o emo... A Eccek ema...pomecca e eÊkae
  koapo e MyÝepec ycpec o pac - Hao ee e maap cya kopykao!!...
  occapo e pyac pacepac!!...
  Apoc: O Kocymop... O Moo e poycao ȑopmaao... TpaaÝo, aao ȑy...
  Kypcoc MyÌkyÌypac EE-KY... Eco a cak... oaÊacao
  Kye o Bo. apke."Ky e Be KAoa" .Cea Coco. kÊke ey
  Kypco e Bo pac! KÊke ak.
  Êoeca apoßo Maypo. ϊpap Ceo:"ϊpo yma pecocae". 6.000 o. Hacoac e ȑepacoac

  APTE
  Kema...Ba e Opa o Keaca ymepo Maypo... ϊpo e Ap&eacye eÊe Maypo c/o Keaca... Kypco Cyepop e Kema
  apoßo Maypo p. - Maecpo, poeccop, ca e Komocop KÊke /׊cap cya aa...
  A Ape Ha e Yapa Maypo... Ape Kokeya...paca Ape
  pacac...Cec ac... a Aapeme... paca Ape...


  Patrocinado por Soft Click
  Ayko yÊkao eo Co KÊkk


  KOMYHKACAO
  TBeo - HOTKPO CEMAHA - Bapeaec... ...kÊke ey
  TBeo... poeoc a Tepcepa ȟae...Eccoa Aa a ȟae Maypa...Paocac paeaac... Yma Hoa maacao Coc... Yma TB Komyap e Komepc...
  Cama o eo ... A mycka... A epa... A cop o eo
  Tema e Kapaa... "e Ba o oo pacepo...Ba oao Yaßo Pepo"...  BAPEAEC
  Tecooc o yypo... Haoecoo... yo e ȑecmeoc
  Kpoacao...A ׊a eepa... Accockoec eccoac
  Kye o Bo. Cea poyop o emoe
  apeec e Amoc ycpec:
  Kay Maypo e ayo Keap pae: O cycecco em "Cae Amae" - apk Maypo e eoapo Bepa em "oa Poca-A CoÌepa", e apc opca - Teapo Kaca a aea - Ac ce.,ca. e omoc.
  "O omem mac amoco o Myo", ϊpo e ko Kacpo e Ca, a ac ϊpapc - Aßo Pepo em "oppa Toa" - Aoo epo em "Boao ac Hyec" - Bepa yepeo - Aoo Toppec - Aeo e Ako - Map ßa... E aoc oypoc...
  POE A AHA APA MAOPEC ETAϝEC COPE MEY CTE
  OY B&Aacye PETO AC MEHCOEC A KYTYPA HEHA.


  1. Bep: MYϝEPEC... e ym "ce" apa oac ac myÝepec aomac o myo ke eccpeepam e aa eccpeem koamee a cop a paca ymaa. KÊkao ak.

  2. KocyÌap o koapo e MyÝepec ycpec o pac e maap cya kopykao! ȑkao pacepac ycpec ke ce ecacapam em cya kae KÊke.

  3. Koecep e koaopap apa o occo occapo e pyac pacepac: pymama, Ay, pa, yya, Kapamoa, Aacaa... e aac oypac... KÊke ak

  4. Bep ac Hokc a Cemaa apaec o okpo a TB eo KÊkao ak.

  5. Bep ac maeec e oe oc opac pacepoc e ce ccpeep o oco o "Tamem To Ho CK" e "Ba o oo pacepo", ema o kapaa e 99. KÊkao ak.

  6. ȑccpeep-ce payamee a Accockao ac eccoac Haccac (AEHAC) e a Accockao ac eccoac Kaaac a Heypocycecao a Akop (AEHA). Yma e koocapa pomo ac eccoac accac o mecmo ke o cey. A oypa e koocapa pomo ac eccoac ke acpeam a ecoo e eecao a ׊a. KKE AK e opme-ce meÝop.

  7. ȑccpeep-ce payamee o occo yo e ȑecmeoc em Empecac e Tecooc o yypo. KKE AK e oea ac opmacoec ececcapc.

  8. Bcap e ׊p paaÝap ׊pyamee koocco a aya TBeo. Yma TB komyap, eycaa e kom peceka komepc oc kaac op accaypa. KÊke e koeca a TBeo.

  9. Bep a oo e a mycka a aa o eo ke omeaeoy o appo em ym e ceyc kapaac. E koecep ym oyco a cop o eo, ym appo o Po ke yapa yma epaka kocepae a peceka ee e oc e oc epoc ׊oc a Apka , ke aÊ ce eccom apa yp a eccpa׊ao.

  10. (AA-COO-H / omem-o-Ama.) "Teppa oc omec kom ama e o." Koecep a Êya pacÊka, apaec o mey Bocayapo opyyec-Ty, ac eac, ac ecac, oc kaoc e ac kpekac o o pacepo.

  11. ȟekap ac 200 Êyac o oo pacÊko ke aaa o occo eppopo aec o eccopmeo. E aep op ema ym Kypco e Ty Ao.

  12. Apeep ac eac ke ecam a eccoÝep o ceo oc ceyc Ýoc e a ep Ýoc kao eceap eo meoo aypa o o, o mey Êpo cope o amop, o kacameo, o ceo e a maepae epe ac c pacepac: "O kocay e Ceycc".

  13. Cep mempo a M. Bcap, kocyÌap, eckcap, oap, ayap, kompap e eep Êpoc. Ha ϊpap (Ceo) Êoeca apoßo Maypo e cec m oymec. Kom eace em peo, cop e Êepaypa pacepa, koapoc, koecoec, ekkoec e Êpoc aoc/ papoc. Cea ym mempo a Êoeca apoßo Maypo.

  14. Koecep o ϊpo e Ape eÊe Maypo cope a ׊a o keaca ymepo Maypo, eccpo cope a opma e poepo apa ym me cope a ׊a e a opa o pae oepo o occo kema.

  15. ȑccpeep-ce oc Kypcoc MyÌkyÌypac ke eceoemoc apaec o eco a cak em koeo kom a Eccoa Eypoe e payacao e o Kepo ȑepyepcapo Eypo-ao.

  16. ep meyc Apoc cope oco ecoomka e cope a peoycao a opmaka a oaÊacao a ecoom, oc meooc e poycao e ceyc eeoc a oÊka e a ׊a coc.


  17. Apecp a opa a a opa Yapa Maypo e koecep meyc paaÝoc em ape kokeya. paca Ape.

  18. Epap apa coco o Kye "e Be KAoa". aep o Kypco e Bo. Cep poyop o emoe: okeo `Aìa, KAoa Hop...

  19. Ekopap e koecep ym oyco a ׊a e o paaÝo e meyc apeec e Amoc ycpec, ke pÝam a ape, a kyÌypa e a ׊a pacepac.   E o ymepo e eec ke eca aa a o ׊caa, ece 12 e ceempo e 1998

   KocyÌa ao oyepTEM??
   ooc


   Opao! BoÌe Cempe!

   Opao! BoÌe Cempe!